Zaproszenie

 

Zarząd Oddziału PTDL w Katowicach  

zawiadamia, iż w dniu 08 września 2022 r. o godzinie 10:30  

odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze.

Zebranie odbędzie się w Domu Lekarza w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49a.

 

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału Katowickiego PTDL.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.  
 3. Wybór Protokolanta Walnego Zebrania.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Oddziału w kadencji 2017-2022 przez
     Przewodniczącego Oddziału Katowickiego.

 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za kadencję 2017-2022 przez Skarbnika
     Oddziału.

 8. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za kadencję 2017-2022 przez
     Przewodniczącego Komisji.

 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji
     Rewizyjnej.

10. Wybór Przewodniczącego Zarządu Oddziału Katowickiego PTDL na kadencję
      2022-2026.

11. Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników wyboru Przewodniczącego Zarządu
      Oddziału Katowickiego.

12. Wybór w głosowaniu tajnym:

- Członków Zarządu Oddziału na kadencję 2022-2026 (6 członków i 2 zastępców );
- Komisji Rewizyjnej (3 członków i 2 zastępców );
- Delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PTDL, które odbędzie się podczas     
  Zjazdu PTDL w Kielcach w dniach 19-22.10.2022 r. (1 delegat na 20 członków ).

13. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną. 
14. Wolne wnioski i dyskusja. 
15. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 

Prawo czynnego udziału w wyborach mają jedynie członkowie PTDL z opłaconymi składkami do 2021 r. włącznie.
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

 

Z poważaniem,

dr n. med. Jolanta Mrochem-Kwarciak
Przewodnicząca Oddziału PTDL Katowice

 

Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.