Organizator merytoryczny Konferencji


 

 

Katedra  i  Zakład  Mikrobiologii  i  Immunologii 

Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu

Śląskiego  Uniwersytetu  Medycznego w Katowicach

41-808 Zabrze, ul. Jordana 19