Program Konferencji

PIĄTEK - 7 października 2016
od 13.00 Rejestracja, wydawanie materiałów Konferencyjnych
14.00 - 15.00 Otwarcie Wystawy Firm, czas na kawę, rozpoczęcie Konferencji
15.00 - 18.00

I Sesja wykładowa

  • Dr n. med. Katarzyna Fischer (Samodzielna Pracownia Diagnostyki Reumatologicznej, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie) wykład pt. „Diagnostyka serologiczna chorób autoimmunizacyjnych – wybrane zagadnienia”
  • Dr hab. n. med. Ilona Bednarek (Zakład Biotechnologii i Inżynierii Genetycznej w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – wykład pt. „Diagnostyka molekularna i wybrane aspekty terapii genowej”
  • Prof. dr hab. n. med. Bogdan Mazur ( Katedra i Zakład Mikrobiologii i Immunologii w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) – wykład pt. "Niedokrwistość w Laboratorium"
  • Prezentacja pt. „Znaczenie badania stężenia kalprotektyny w kale w diagnostyce chorób zapalnych jelit” - dr Marta Janik (EUROIMMUN POLSKA)
19.00 Uroczysta kolacja (dodatkowo płatna)                                                                          
   
SOBOTA - 8 października 2016
09.00-09.30

Zwiedzanie Wystawy Firm, czas na kawę

 09.30 - 12.00

II Sesja wykładowa

  • Prezentacja pt."Roche Diagnostics w codziennej współpracy "
    Wojciech Minicz  (Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.)

  • Prof. dr hab. n. med. Anna Boroń-Kaczmarska (Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) wykład pt. „Diagnostyka hepatologiczna – wyzwania”
  • Dr n. med. dr n. med. Małgorzata Oczko-Wojciechowska (Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Genomiki Funkcjonalnej, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej, Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach), Michał Jarząb (III Klinika Radioterapii i Chemioterapii Centrum Onkologii – Instytut im. M.Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach) - wykład pt. „Diagnostyka molekularna w onkologii: analiza germinalnego DNA versus DNA/RNA nowotworu”
  • Zakończenie Konferencji, rozdanie certyfikatów uczestnictwa

 

 12.00  Obiad dla wszystkich uczestników Konferencji